Terug

Kunnen we beider grond verdelen zonder kwijting?

Veron

Mw, Mr,

Wij zullen binnenkort bouwgronden schenken aan onze twee zonen. Wij zijn getrouwd met scheiding van inbreng en aanwas en hebben dus beiden een eigen vermogen

De gronden die geschonken worden staan op onze beider namen en zullen  dus elk onze 50% schenken.

Verder wensen we ook twee gronden die we bezitten in onverdeeldheid met de kinderen waarvan 1% volle eigendom bij de kinderen en 99% bij de ouders zit.

Kunnen we deze twee gronden verdelen zonder kwijting aan 2,5% . Verdelen betekent dat wij ons aandeel beide verdelen naar de kinderen

Als we later kwijting verlenen (zonder betaling uiteraard), moet dit dan aangetekend en zo ja is er voorgeschreven formulering ter zake?

 

 

 


Deze vraag heeft nog geen antwoord